Home » De Marius Meijboom

De Marius Meijboom

De Marius Meijboom is een woon- en logeerhuis, speciaal voor kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Op de Marius Meijboom bieden wij de bewoners een fijne plek om te wonen. Op de locatie werken agogisch opgeleide begeleiders, verpleegkundigen en verzorgende samen in één team. Ook in de nacht zijn er altijd 2 wakende nachtcollega’s aanwezig. Lees hier een aantal interviews/ervaringen van medewerkers. 

Op de Marius Meijboom hangt een huiselijke sfeer. Dit vinden we belangrijk. Er wordt dagelijks gekookt in de grote open keuken en met elkaar gegeten aan de grote tafel. Er is veel aandacht voor het lichamelijk welbevinden en een waardevolle, leuke invulling van de dag, dit zorgt voor een dynamische werkomgeving. Er wordt in kleine stappen gewerkt aan de ontwikkeling van de bewoners. Als je op de groep bent dan voel je het; hier kun je elke dag een bijdrage leveren aan een goed leven voor en met elkaar. De bewoners leren ons om met volledige aandacht, kwetsbaar en nieuwsgierig het contact aan te gaan. Dat begint met elke dag opnieuw samen de dag starten met een lach!

Belangrijke rol voor ouders

Ouders spelen in het leven van de bewoners een belangrijke, centrale rol. De relatie tussen mensen en het onderlinge contact ligt aan het de basis en hun betrokkenheid is groot. We zijn heel alert in het delen van geluksmomenten met ouders, bijvoorbeeld via FaceTime of met een foto of filmpje via Whatsapp. We ontvangen dit ook graag terug, met de beelden van thuis leren wij de bewoner en zijn familie weer beter kennen. Maar ook in praktische zin wordt er veel kennis uitgewisseld. Ouders kennen hun kind het beste, en daarom vragen wij ze vaak om mee te denken over vragen die wij hebben in de begeleiding. We hebben samen met ouders de ‘samen zien-app‘ ontwikkeld die faciliteert in het meedenken over zulke vraagstukken. Meer informatie over onze visie op dit gebied, lees je in het interview dat onze collega Tessa Siepe hierover gaf aan de VGN.

Methodes

Het LACCS programma is een programma die wij hebben opgenomen in de methodische cyclus en in ons dagelijks werken. Een goede samenwerking tussen ouders/familie en de zorgprofessionals is daarbij onmisbaar. 

We streven naar een goed leven voor de bewoners. Met het LACCS-programma geven wij dit vorm. Het geeft ons de handvatten die je als begeleider nodig hebt, waarmee je daadwerkelijk het verschil kan maken voor mensen.